Grēksūdze

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācību par grēksūdzi un grēku piedošanu var izlasīt šeit:

Lejupielādējamie faili: bikts spogulis, jeb ieteicamie jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai, gatavojoties grēksūdzei.