Draudzes mācītājs

Edvīns Rumjancevs

Kalpo Ķempju draudzē no 2019. gada 1. septembra.


Mobilā tālruņa numurs: 29227236

E-pasta adrese: wisent-76@inbox.lv