Dievkalpojumi

Ķempju baznīcā

Svētdienās:

    • 13:00 Dievkalpojums ar mūziku

    • 13:00 Svētdienas skola Dievkalpojuma laikā.

Svētkos

    • Dievkalpojuma laiks tiek izsludināts atsevišķi. Sekojiet informācijai jaunumos un pasākumu kalendārā.

Ķempju baznīcā visi dievkalpojumi ir ar Sv. Vakarēdienu.

Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrā

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā:

    • 15:00 Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu (nenotiek pandēmijas laikā)