Aktivitātes

  • Dievkalpojums katru svētdienu plkst. 13.00. Pirmajā un trešajā svētdienā ar ērģeļu pavadījumu. Otrajā, ceturtajā un piektajā svētdienā bez ērģeļu pavadījuma, pēc Dievkalpojuma bībeles stundas.

  • Visi dievkalpojumi ir ar Svēto Vakarēdienu

  • Draudzes mācītājs veic šādas kazuālijas: kristī, iesvētī, laulā un izvada mūžībā aizsauktos.

  • Draudzes mācītājs vada iesvētes un laulību mācības.

  • Draudzē ir iespējams nākt uz pastorālām sarunām un grēksūdzi, iepriekš ar draudzes mācītāju vienojoties par laiku.

  • Ja nepieciešams aizlūgt par slimniekiem vai cilvēkiem kādos piemeklējumos, kā arī, ja vēlaties pieminēt Dieva priekšā kādus mīļus cilvēkus, kuri ir aizsaukti mūžībā, tad pirms dievkalpojuma ir iespējams nodot šo savu lūgumu draudzes mācītājam (rakstiskā veidā).

 • Diakonijas darbs – draudzes locekļus, kuri ir vecuma nespēkā vai slimībā, draudzes mācītājs kopā ar draudzes locekļiem apmeklē mājās, iepriekš vienojoties par laiku.

 • Svētdienas skola – notiek paralēli dievkalpojumam.

 • Saimnieciskais darbs – baznīcas un tās apkārtnes sakopšana.