Aizlūgumi un pateicības

Par ko tiek lūgts?

Baznīcā draudze aizlūdz par ikviena dzīva cilvēka vajadzībām, lūdz Dieva palīdzību slimībā vai dzīves grūtībās, piemin Dieva priekšā mierā aizgājušus kristīgus ļaudis, pateicas tam Kungam par palīdzību un svētībām, kuras Viņš cilvēkiem ir devis, kā arī par uzklausītām lūgšanām.

Kā pieteikt aizlūgumu?

Aizlūgumus un pateicības piesaka zīmīšu iesniegšanas veidā. Pirms dievkalpojuma nepieciešams pieiet pie grāmatu galda, paņemt papīra lapu un uzrakstīt sekojošā veidā:

    • Par mirušajiem: aizgājēja vārds. Nedrīkst pieminēšanas zīmītē ierakstīt pašnāvnieku vai nekristītu cilvēku, jo personām, kurām liedz kristīgu apbedīšanu, parasti liedz arī baznīcas lūgšanas.

    • Par dzīvajiem: vārds un vajadzība.

    • Pateicība: vārds un par ko pateicas.

Lapiņā var sniegt arī plašāku informāciju. Aizpildīto lapiņu iedod kādam no draudzes darbiniekiem. Tomēr ir labāk, ja satiekat pašu garīdznieku, kurš aizlūgs, jo tad iespējams izstāstīt vajadzības aspektus, ko mēs varam izteikt Dievam.

Ja netiekat personīgi uz dievkalpojumu, iespējams arī savas vajadzības aizlūgumiem atsūtīt mums caur internetu, sūtot tās uz draudzes mācītāja e-pastu.