Izvadīšana

Ķempju baznīcas garīgajā aprūpē ir Līgatnes pilsētas un novada kapsētas: Ķempju, Spriņģu, Zanderu, un Paltmales kapi.

Lai kristīgi izvadītu luterāņu ticībā kristītu aizgājēju, sazinieties ar draudzes mācītāju.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācību un noteikumus par mirušo izvadīšanu var izlasīt šeit: