Iesvētības

Par iesvētes mācības kursu Ķempju draudzē var izlasīt šeit:

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas noteikumus par iesvētībām var izlasīt šeit:

Pievienotie faili: iesvētību iesniegums; pieaugušā kristību un iesvētību iesniegums; jaunā draudzes locekļa reģistrācijas anketa