Ķempju draudzē turpmāk kalpos mācītājs Edvīns Rumjancevs

Izlikšanas datums: 2019.18.5 05:40:19

No 2019. gada 1. septembra draudzē kalpos mācītājs Edvīns Rumjancevs.