Saistībā ar ''COVID – 19'' vīrusu Latvijas valsts valdība pieņemusi lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu un pulcēšanās ierobežošanu.

Izlikšanas datums: 2020.16.3 10:11:24

Romiešiem 13:1-7

1 Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. 2 Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. 3 Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi, dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, 4 jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. 5 Tādēļ nepieciešami tai paklausīt ne vien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. 6 Tāpēc maksājiet arī savas nodevas: viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. 7 Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa.

Uz tā pamata mūsu Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas tēvi – Bīskapi izsludinājuši kārtību par draudžu aktivitāšu un dievkalpojumu atcelšanu.

Nākošais tuvākais dievkalpojums tiks noturēts vien

2020.gada 12.aprīlī Lieldienās

Šajā laikā mācītājs kalpos un būs pieejams attālināti

Visi jautājumi draudzes mācītājam Edvīnam Rumjancevam

29227236