Kristus dzimšanas Svētvakars

Kristus dzimšanas Svētvakaru Ķempju baznīcā vadīs draudzes mācītājs Didzis Seržāns, pie ērģelēm būs draudzes ērģelniece Olita Neimande, dievkalpojumu kuplinās Līgatnes Pūtēju orķestris, Anatolija Terentjeva vadībā.