Draudzes garīgā dzīve

Izlikšanas datums: 2020.20.5 11:07:20

“UN REDZI, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS

LĪDZ PASAULES GALAM.” (Mt. Ev. 28)

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!

Mīļie brāļi un māsas Kristū, Dieva mīļotie! Ķempju draudzes locekļi un viesi! Arī pēc Lieldienām aicinām turpināt sekot augšāmceltajam Kungam Jēzum Kristum. Paliksim kopā ar Jēzu Kristu savās mājās un tagad arī dievnamā, sastopot Viņu svētajā Vārdā un Sakramentos. Apmeklējot dievkalpojumu ir jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis pie ieejas un 2 m atstarpe starp draudzes locekļiem. Sargāsim sevi un citus, lūgsim cits par citu.

👉Dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties maksimāli 25 personas.

👉Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā.

👉Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā.

👉Saņemot dievgaldu, mācītājam jātuvojas pa vienam.

👉Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.