Dievkalpojums Ķempju baznīcā 03.05.2020.

Izlikšanas datums: 2020.20.5 11:13:41

Dievkalpojums Ķempju baznīcā 03 05 2020

https://www.youtube.com/watch?v=b5SOBZwCuxw