Cienījamie baznīcas apmeklētāji!

Izlikšanas datums: 2021.2.1 14:48:14

Pastiprinoties COVID19 saslimšanai, mūsu draudzes dievkalpošanā ir nepieciešams ievērot jaunus drošības pasākumus, lai šī slimība neskar mūs dievlūdzējus.

Tādēļ, respektējot valsts noteiktos ierobežojumus, mēs mūsu baznīcā ievērosim šādus nosacījumus:

1. Dievkalpojumā un lūgšanās vai citos pasākumos laipni aicināti visi, kuriem nav noteikta pašizolācija, karantīna vai redzamu elpceļu slimības pazīmju.

2. Jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem.

3. Jādezinficē rokas ienākot dievnamā.

4. Jālieto mutes un deguna aizsegu (masku).

Mēs turpinām savu kalpošanu, ko mums ir uzticējis mūsu Kungs Jēzus Kristus. Atcerēsimies, ka dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu viņu dzīvei. Lai Dieva Vārds un Sakramenti mūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu!