Augšāmcelšanās svētku dienas lozungs

Izlikšanas datums: 2021.3.4 18:34:29

Jēzus sacīja: "Es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet"!

Mīļie draugi, māsas un brāļi Kristū! Cik skaisti šie Jēzus vārdi! Augšāmcelšanās vēsts! Un reizē apsolījums, jo Viņš tos teica, nevis Lieldienu rītā, bet gan Zaļajā Ceturtdienā. Zinot, ka tajā pašā vakarā, Viņš tiks apcietināts un nākošajā dienā, piesists pie krusta. Bet mīlot savus mācekļus, Jēzus nedomāja par sevi, bet par viņiem- un viņus iedrošina: "Es dzīvoju un jūs arī dzīvosiet". Tie ir mīlestības vārdi, mierinājuma un cerības vārdi. "Es dzīvoju! Un arī jūs dzīvosiet!"

Mīļie draugi, mīļā draudze, šogad Jēzus apsolījuma vārdi mūs uzrunā ar jaunu spēku. Man liekas, ka mēs visi esam gatavi tos dzirdēt! Pēc garā pandēmijas gada, tie mūs iedrošina un dod augšāmcelšanās cerību!

Priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus! Lieldienu svētkus!

Ķempju draudzes mācītājs: Edvīns Rumjancevs