Ziedojumi

Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā.
(Mk. 12:41)

Tad nu, redzi: kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus; katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.
(2 Kor. 9:6-8, Jaunais tulkojums)
DRAUDZES ZIEDOJUMU KONTS
Saņēmējs ‘’KEMPJU ELD’’
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Ķempji, LV-4108
Reģ.Nr.99500002911
Swedbank
Konta Nr.:LV27HABA0551034402424

Lūdzu pievērst uzmanību saņēmēja nosaukuma rakstībai.