Bez nosaukuma‎ > ‎

19. maijs Vasarsvētki

Publicēja 2013. gada 17. maijs 22:40Edgars Graudiņš   [ atjaunināja Ainārs Rendors 2013. gada 18. maijs 00:12 ]
Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. 
Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. 
                                            (Jāņa Evaņģēlijs 14:26-27)

Svētdien 19. maijā pulkstens 15:00 svinēsim Vasarsvētku dievkalpojumu. Šis būs arī Kristību un Iesvētību dievkalpojums. Pie mums svētkos viesosies un dievkalpojumu vadīs Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis. Viņš kalpos  kopā ar draudzes evaņģēlistu Aināru Rendoru.
Īpaši aicinām visus aizlūgt par Kristāmajiem un Iesvētāmajiem.

Visi esiet mīļi aicināti!

Lai Dievs svētī!
ą
P1130003.JPG
(2868k)
Edgars Graudiņš,
2013. gada 17. maijs 22:40
Comments