Bez nosaukuma‎ > ‎

Turpinās pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2019. gada 15. marts 05:35Edgars Graudiņš   [ atjaunināts 2019. gada 15. marts 05:36 ]
Ķempju draudzē turpinās pieteikšanās iesvētes mācībai. 
Kristību un iesvētes dievkalpojums ir plānots Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: edgars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla
Comments