Bez nosaukuma‎ > ‎

Sākas pieteikšanās jaunai iesvētes mācības grupai

Publicēja 2014. gada 27. dec. 13:01Ainārs Rendors
Bieži notiek tā, ka cilvēkiem, kas  mācītājam izsaka vēlēšanos rīkot baznīcā laulības vai bērnu kristības, ir nepatīkams pārsteigums, kad viņi uzzina, ka saskaņā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas noteikumiem ir jābūt kristītiem un iesvētītiem ne tikai pašiem, bet arī izvēlētajiem bērna krustvecākiem.

Tāpēc visi līgatnieši, kas nākotnē vēlas laulību un kristību ceremoniju baznīcā, vai būt par krustvecākiem, ir aicināti laicīgi pieteikties jaunajai iesvētes mācību grupai Ķempju draudzē. 

Protams, aicināti ir ne tikai jaunie pāri un vecāki, bet ikviens, kas ir sajutis Dieva aicinājumu un vēlas sākt dzīvot kristīgu dzīvi. 

Apmācību laikā uzzināsim kristīgās mācības pamatus -  kā izmeklēt sirdsapziņu 10 Dieva baušļu gaismā, uzzināsim vairāk par Dievu un Jēzu Kristu, vairāk par lūgšanu un Baznīcas sakramentiem. 

Visi, kuri sekmīgi pabeigs mācību kursu, Vasarsvētku dievkalpojuma laikā tiks kristīti (ja nepieciešams), iesvētīti un uzņemti draudzē. Jaunajā gadā Vasarsvētki iekrīt 24. maijā.

Tikai iesvētīts Latvijas Evaņģēliski - luteriskās Baznīcas loceklis var pie altāra saņemt absolūciju – visu grēku piedošanas pasludinājumu un būt vienots ar Kristu, nākot pie  Sv. Vakarēdiena.

Mācības sāksies 1. februārī un notiks katru svētdienu - kopā 15 nodarbības. Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar draudzes mācītāju pēc dievkalpojuma,  vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties iepazīt kristīgo ticību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.
Comments