Bez nosaukuma‎ > ‎

Sākas pieteikšanās jaunai iesvētes mācības grupai

Publicēja 2013. gada 19. janv. 02:59Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2013. gada 21. janv. 04:43 ]
Ārā ir ziema un sals, bet laiks skrien ātri. Īpaši šajā gadā. 31. martā ir Lieldienas - tradicionālais laiks pieaugušo kristībai, bet 19. maijā ir Vasarsvētki - iesvētes diena.

Saskaņā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kārtību iesvētes mācība ir jāiziet arī ikvienam skolas vecumu sasniegušam kristības kandidātam. Ar mūsu Baznīcas kopīgo kārtību un prasībām var iepazīties šeit.

Tāpēc visi interesenti janvārī un februāra sākumā tiek aicināti pieteikties jaunajai iesvētes mācību grupai Ķempju draudzē. Šo apmācību laikā, balstoties luteriskajā mācībā, varēs apgūt kristīgās mācības pamatus.

Visi, kuri sekmīgi pabeigs mācību kursu, tiks kristīti (ja nepieciešams), iesvētīti un uzņemti draudzē.

Lekcijas sāksies februāra vidū. Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar garīdznieku pēc dievkalpojuma (katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst 15:00), vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties iepazīt kristīgo ticību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.

Comments