Bez nosaukuma‎ > ‎

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 29. dec. 23:38Ainārs Rendors
Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 17. februārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Gaidot iesvētes mācības sākumu, kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.


Comments