Bez nosaukuma‎ > ‎

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 9. apr. 07:24Ainārs Rendors
Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies, svētdien,  6. maijā, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs jūlija beigās vai augusta sākumā.

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties pieteikties uz iesvētes mācību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā mērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes, saņemt grēku piedošanas pasludinājumu, un nākt pie Sv. Vakarēdiena. 

Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. Ja kristāmais bērns ir sasniedzis skolas vecumu, tad arī viņam ir jāiziet iesvētes mācība.

Vairāk par iesvētes mācību lasiet šeit:
Comments