Bez nosaukuma‎ > ‎

Restaurēto mūsu baznīcas vitrāžu atklāšana

Publicēja 2018. gada 19. marts 10:27Ainārs Rendors
Otrajās Lieldienās, 2. aprīlī, plkst. 12:00,  būs restaurēto Ķempju baznīcas vitrāžu atklāšanas svētbrīdis. Pēc tam līdz 14:00 dievnams būs atvērts, lai ikviens varētu vitrāžas apskatīt.

LIels paldies restauratoram Aigaram Roziņam un projekta vadītājai Ilzei Kūlei.

Pārpublicējam viņas rakstu, kas ir ievietots Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv.


Otrajās Lieldienās Ķempju baznīcā atklās restaurētās vitrāžas

Latvijas simtgades gadā mums katram gribas ko dāvināt savai zemei, savai dzimtajai vietai. Visskaistākās dāvanas parasti ir tās, kuras nav samaksājamas naudā – tie ir mūsu sapņi un idejas, kuras par dāvanām pārvēršas mūsu mīlestības un mūsu darba rezultātā.

Šāds stāsts manā dzīvē ir par evaņģēliski luteriskās Ķempju baznīcas vitrāžām. 2006. gadā, pabeidzot Ķempju baznīcas ērģeļu restaurāciju, es uzdrīkstējos izsapņot ideju par vēl vienu sarežģītu restaurācijas projektu – Ķempju baznīcas vitrāžām. Pēc 2. Pasaules kara tās bija stipri bojātas –vitrāžu logos bija izsisti vairāki caurumi, apakšējā daļa līdz mūsdienām vispār nebija saglabājusies – tās vietā bija balts stikls.

Krāšņās vitrāžas ar Jaunķempju muižas īpašnieka Zigismunda Gotlība fon Volfa un viņa sievas grāfienes Annas Karolīnes Mellinas dzimtas ģerboņiem baznīcas altārdaļas logos tika iebūvētas pirms 135 gadiem. Starp citu baznīcu vitrāžām tās izceļas ar īpaši smalko gleznojumu – tas uz stikla klāts trīs kārtās, lai iegūtu izsmalcinātu baroka laika stilizāciju un ornamentus – vijīgu akantu lapu rindas.

Vitrāžu restaurācija ilga 12 gadus! Daudz laika un pūļu tika iztērēts, atbalstot un uzmundrinot restauratoru Aigaru Roziņu, tikpat – meklējot naudu. Paldies par finansiālo atbalstu Ķempju ev. lut. draudzei, Valsts kultūrkapitāla fondam un konkursam “LMT Latvijai”.

Jūtu, ka manā dzīvē ir noslēdzies nozīmīgs posms: esmu izauklējusi lielu ideju - restaurējusi brīnumskaistas vitrāžas, pie kurām fotografējies mans vectētiņš savā iesvētību dienā. Priecājos un lepojos, ka varu šo darbu uzdāvināt manai Latvijai un manai dzimtajai vietai mūsu valsts simtgades gadā!

Restaurēto vitrāžu atklāšana notiks Otrajās Lieldienās - 2. aprīlī.  Plkst. 12.00 būs neliels svētbrīdis. Pēc tā, līdz plkst. 14.00, ikviens varēs apskatīt, apbrīnot un iemūžināt atjaunotās Ķempju baznīcas vitrāžas savās atmiņās un fotoalbumos.

Ķempju baznīcas vitrāžas restaurēja Aigars Roziņš. 

Aicinu un ielūdzu ikvienu būt klāt šajā skaistajā atklāšanas brīdī! 
 
Restaurācijas projekta vadītāja
Ilze Kūle (Akmentiņa)

Comments