Bez nosaukuma‎ > ‎

Pelnu dienas (Lielās Lūdzamās dienas) dievkalpojums

Publicēja 2016. gada 8. febr. 09:02Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2016. gada 8. febr. 09:14 ]
Trešdien, 10. februārī plkst. 20.00 ar Pelnu dienas dievkalpojumu Ķempju draudzē sāksies Gavēņa laiks.

Ar Pelnu dienu Baznīcas gadā, gatavojoties Lieldienām, sākas Gavēņa laiks, kuru agrāk mūsu luteriskajā Baznīcā sauca par Kristus Ciešanu laiku. Šajā laikā mēs sekojam līdzi Kristum Viņa pēdējā, krusta un ciešanu ceļā uz Jeruzālemi. Gavēņa laika kulminācija ir Klusā nedēļa. Klusās nedēļas nozīmīgākās dienas ir Pūpolsvētdiena – Kristus ierašanās Jeruzalemē, Zaļā Ceturtdiena – Svētā Vakarēdiena iedibināšanas diena, Lielā Piektdiena – Kristus krustā sišanas diena un Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki.

Pelnu diena ir gavēšanas un grēku nožēlas diena. Mūsu luteriskajā Baznīcā dienu ar kuru sākās Kristus Ciešanu laiks agrāk  sauca par Lielo Lūdzamo dienu.

Šis dievkalpojums būs bez mūzikas.  Kā tas ir parasts Lielajā Lūdzamajā dienā, tiks lūgta Lielā litānija. Dievkalpojuma noslēgumā būs Sv. Vakarēdiens.

Visi laipni aicināti.

Sākot no plkst. 18:00 draudzes mācītājs Ķempju baznīcā pieņems apmeklētājus, kas vēlējies saņemt garīgu padomu vai nākt uz privāto grēksūdzi.

"Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!"  Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds.
(Joēla 2:12-13)
Comments