Bez nosaukuma‎ > ‎

Pelnu dienas dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 8. febr. 01:43Ainārs Rendors
Trešdien, 14. februārī, plkst. 20.00 ar Pelnu dienas (Lielās Lūdzamās dienas) dievkalpojumu Ķempju draudzē sāksies Gavēņa laiks.

Ar Pelnu dienu Baznīcas gadā, gatavojoties Lieldienām, sākas Gavēņa laiks, kuru agrāk mūsu luteriskajā Baznīcā sauca par Kristus Ciešanu laiku. 

Pelnu diena ir gavēšanas un grēku nožēlas diena. Mūsu luteriskajā Baznīcā dienu ar kuru sākās Kristus Ciešanu laiks agrāk  sauca par Lielo Lūdzamo dienu.

Šis dievkalpojums būs bez mūzikas un notiks pēc īpašas kārtības.  Kā tas ir parasts Lielajā Lūdzamajā dienā, tiks lūgta Lielā litānija. Dievkalpojums būs ar Sv. Vakarēdienu.

Visi laipni aicināti!

"Bet arī vēl tagad,"
saka Tas Kungs,
"griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!" 
Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!
Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds."
(Joēla 2:12-13)
Comments