Bez nosaukuma‎ > ‎

Pagarināts pieteikšanās laiks iesvētes mācībai

Publicēja 2017. gada 3. febr. 02:52Ainārs Rendors
Ķempju draudzē ir pagarināts pietiekšanās laiks iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 19. februārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 4. jūnijā.

Iesvēte ir kā durvis, caur kurām jāieiet, lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā mērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un saņemt grēku piedošanas pasludinājumu kā arī nākt pie Sv. Vakarēdiena.

Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. Iesvētes mācība ir jāiziet arī ikvienam skolas vecumu sasniegušam kristības kandidātam.

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties nākt uz iesvētes mācību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.

Ar mūsu Baznīcas kopīgo kārtību un prasībām attiecībā uz iesvēti var iepazīties šeit.
Comments