Bez nosaukuma‎ > ‎

Nākamais dievkalpojums - Vasarsvētkos, pēc tam - Trīsvienības svētkos

Publicēja 2014. gada 3. jūn. 10:17Ainārs Rendors
Svētdien, 8. jūnijā plkst. 11:00 svinēsim Vasarsvētku dievkalpojumu, bet nākamajā svētdienā, 15. jūnijā plkst. 11:00 - Trīsvienības svētku dievkalpojumu. Pārējās jūnija svētdienās  11:00 sāksies svētbrīdis, kam sekos Bībeles stunda.

Vasarsvētki un Trīsvienības svētki Baznīcai ir augstie svētki. Bet šis Vasarsvētku dievkalpojums Ķempju draudzei būs īpaši svētki, jo tajā tiks kristīti un iesvētīti jaunie draudzes locekļi. Aicinām aizlūgt par kristāmajiem un iesvētāmajiem.

Visi esiet mīļi aicināti nākt !Lai Dievs svētī!

Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka:

"Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. 
Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas."
(Jāņa evaņģēlijs 14:26-27)
Comments