Bez nosaukuma‎ > ‎

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

Publicēja 2018. gada 14. janv. 12:16Ķempju draudze
Laikā no 18. līdz 25. janvārim norisināsies Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros Ķempju baznīcā trešdien, 24. janvārī, plkst. 19:00 notiks ekumēnisks dievkalpojums. 

To vadīs Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors, Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks un Siguldas katoļu draudzes prāvests Rihards Rasnacis. Par citu garīdznieku klātbūtni informācija tiks atjaunota.

Lūgšanu nedēļas tradīcijas pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā 100 gadiem Skotijas galvaspilsētā Edinburgā, kur Misionāru konferences laikā tika pieņemts lēmums veltīt vienu nedēļu gadā, lai lūgtos par vienotību.

Lūgšanu nedēļas materiālus kopīgi izstrādā Pasaules Baznīcu padome un Romas katoļu Baznīcas Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome.

Katru gadu šai nedēļai tiek izvēlēta īpaša tēma, šogad to piedāvā Karību jūras reģiona Baznīcu un draudžu kristieši. To ilustrē citāts no 2. Mozus grāmatas: “Ak, Kungs! Tava labā roka parādījusies Savā spēkā!”  ("Your right hand, O Lord, glorious in power!") Šie vārdi ir daļa no pateicības dziedājuma, ko Mozus un visa Izraēļa tauta veltīja Dievam uzreiz pēc izglābšanās no Ēģiptes verdzības. (2 Moz. 15:1-21) Tēmas izvēli visticamāk noteica atmiņas par Karību jūras reģiona koloniālo pagātni. Verdzības tēma ir aktuāla katram no mums, jo jebkurš grēks mūs paverdzina, tai skaitā kristiešu sašķeltības grēks.

Lūgšanu nedēļas laikā aicinām apmeklēt dievkalpojumus:

 Ceturtdien, 18. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Siguldas luterāņu baznīcā
 Piektdien,19. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Krimuldas luterāņu baznīcā
 Sestdien, 20. janvārī 15:00 Ekumēniskais dievkalpojums Mālpils luterāņu baznīcā
 Svētdien, 21. janvārī 15:00 Ekumēniskais dievkalpojums Turaidas luterāņu baznīcā
 Pirmdien, 22. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Vangažu luterāņu baznīcā
 Otrdien, 23. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Siguldas baptistu baznīcā
 Trešdien, 24. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Ķempju luterāņu baznīcā
 Ceturtdien, 25. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Siguldas katoļu baznīcā

Lūgšanu nedēļas materiālus angļu valodā var lejupielādēt no Pasaules baznīcu padomes mājas lapas: 

No Kristus lūgšanas Dievam Tēvam par Saviem mācekļiem:
"Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.
Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.
Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.
Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.
Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī,
 lai arī viņi ir Mūsos,
lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis."
Jāņa evaņģēlijs 17:17-21

Comments