Bez nosaukuma‎ > ‎

Lieldienu dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 19. marts 10:03Ainārs Rendors
Lieldienu svētdienā, 1. aprīlī,  plkst 11:00, būs Kristus augšāmcelšanās dienas svētku dievkalpojums.

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss:

"Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat.
Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis.
Citādi velti esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis:
Kristus mira par mūsu grēkiem, pēc Rakstiem, un tika guldīts kapā
un trešajā dienā augšāmcēlās, pēc Rakstiem."

(1Kor 15:1-4, Jaunais Bībeles tulkojums)
Comments