Bez nosaukuma‎ > ‎

Klusās nedēļas dievkalpojumi

Publicēja 2018. gada 19. marts 02:58Ainārs Rendors
Zaļajā Ceturtdienā, 29. martā, plkst. 19:00 notiks dievkalpojums bez mūzikas. Šajā vakarā kristieši piemin Kristus pēdējo mielastu kopā ar saviem mācekļiem un Sv. Vakarēdiena Sakramenta iestādīšanu.

Lielajā Piektdienā, 30. martā,  plkst 11:00 būs dievkalpojums, kas  notiks pēc īpašas kārtības. Visi Līgatnes kristīgie cilvēki ir aicināti nākt un pagodināt mūsu Kungu un Pestītāju Viņa ciešanu un nāves piemiņas dienā.

Visi dievkalpojumi ir ar Sv. Vakarēdienu.

"Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, 
ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti."
(Jes. 53:5)
Comments