Bez nosaukuma‎ > ‎

Klusās nedēļas dievkalpojumi

Publicēja 2017. gada 3. apr. 08:02Ainārs Rendors
Pūpolsvētdienā, 9. aprīlī, plkst. 11.00 notiks dievkalpojums bez mūzikas. Šajā dienā mēs pieminam Kunga Jēzus Kristus triumfālo ierašanos Jeruzalemē. Ar šo dienu sākas Klusā nedēļa - Jēzus šīs zemes dzīves pēdējā nedēļa.

Zaļajā Ceturtdienā, 13. aprīlī, plkst. 18:00 notiks dievkalpojums bez mūzikas. Šajā vakarā kristieši piemin Kristus pēdējo mielastu kopā ar saviem mācekļiem un Sv. Vakarēdiena Sakramenta iestādīšanu.

Lielajā Piektdienā, 14. aprīlī,  plkst 11:00 būs dievkalpojums, kas  notiks pēc īpašas kārtības. Visi Līgatnes kristīgie cilvēki ir aicināti nākt un pagodināt mūsu Kungu un Pestītāju Viņa ciešanu un nāves piemiņas dienā.

Visi dievkalpojumi ir ar Sv. Vakarēdienu.

"Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti."
(Jes. 53:5)
Comments