Bez nosaukuma‎ > ‎

Dievkalpojumi Zaļajā Ceturtdienā un Lielajā Piektdienā

Publicēja 2016. gada 21. marts 23:25Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2016. gada 21. marts 23:28 ]
Zaļajā Ceturtdienā, 24. martā, plkst. 19:00 notiks dievkalpojums bez mūzikas ar Sv. Vakarēdienu. Šajā vakarā kristieši piemin Kristus pēdējo mielastu kopā ar saviem mācekļiem un Sv. Vakarēdiena Sakramenta iestādīšanu.

Lielajā Piektdienā, 25. martā,  plkst 11:00 būs dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu un tas notiks pēc īpašas kārtības. Visi Līgatnes kristīgie cilvēki ir aicināti nākt un pagodināt mūsu Kungu un Pestītāju Viņa ciešanu un nāves piemiņas dienā

"Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti."
(Jes. 53:5)
Comments