Bez nosaukuma‎ > ‎

Klusās nedēļas dievkalpojumi

Publicēja 2015. gada 25. marts 08:57Ainārs Rendors
Pūpolsvētdienā, 29. martā, plkst. 11.00 notiks svētbrīdis ar Sv. Vakarēdienu. Šajā dienā mēs pieminam Kunga Jēzus Kristus triumfālo ierašanos Jeruzalemē. Ar šo dienu sākas Klusā nedēļa - Jēzus šīs zemes dzīves pēdējā nedēļa.

Zaļajā Ceturtdienā, 2. aprīlī, plkst. 19:00 notiks svētbrīdis ar Sv. Vakarēdienu. Šajā vakarā kristieši piemin Kristus pēdējo mielastu kopā ar saviem mācekļiem un Sv. Vakarēdiena Sakramenta iestādīšanu.

Lielajā Piektdienā, 3. aprīlī,  plkst 11:00 būs dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu un notiks pēc īpašas kārtības. Visi Līgatnes kristīgie cilvēki ir aicināti nākt un pagodināt mūsu Kungu un Pestītāju Viņa ciešanu un nāves piemiņas dienā
Comments