Bez nosaukuma‎ > ‎

Informācija par svecīšu vakariem

Publicēja 2017. gada 4. jūl. 04:25Ainārs Rendors
Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze ir informējusi Līgatnes novada domi, ka sākot ar šo gadu, tā vairs nepiedalās svecīšu vakaru, kas notiek oktobra 1. un 2. sestdienā, organizēšanā. Galvenais iemesls tam ir svecīšu vakara dievkalpojumu mazais apmeklētāju skaits.

Turklāt pēc Latvijas luterāņu tradīcijas Svecīšu vakars ir Mirušo piemiņas dienā, jeb Mūžības svētdienā. Tā ir svētdiena pirms pirmās Adventes, kas šogad ir 26. novembrī. Cilvēki tiek aicināti pieminēt aizgājējus no rīta -baznīcas dievkalpojumā, bet vakarā, tumsai iestājoties, iedegt svecītes uz savu tuvinieku kapa vietām.

Svecīšu vakaru svinēšana dažādos datumos rudenī iesākās padomju laikā kā alternatīva Baznīcas Svecīšu vakaram. Padomju varai beidzoties, dažās pašvaldībās, kur iedzīvotāju vēlme pēc šiem svecīšu vakariem bija liela, tos turpināja organizēt pašvaldības kā laicīgus kultūras pasākumus, vai arī to organizēšanu pārņēma vietējās draudzes, savukārt citur, kur apmeklējums bija mazs, svecīšu vakari vairs nenotika.
Comments