Bez nosaukuma‎ > ‎

Draudzes sapulce

Publicēja 2018. gada 3. maijs 06:24Ķempju draudze
Ķempju draudzes valde sasauc draudzes sapulci šajā svētdienā 6. maijā pēc dievkalpojuma (apm. plkst. 12.30).

Darba kārtība:
1) 2017. gada pārskata apspriešana;
2) dažādi.

Visi Ķempju draudzes locekļi ir aicināti ierasties
Comments