Bez nosaukuma‎ > ‎

Draudzes sapulce

Publicēja 2017. gada 1. marts 08:18Ķempju draudze
Ķempju draudzes valde sasauc draudzes sapulci Gavēņa laika 1. svētdienā, š. g. 5. martā pēc dievkalpojuma (apm. plkst. 12.30).

Darba kārtība:
1) 2016. gada pārskata apspriešana;
2) dažādi.

Visi Ķempju draudzes locekļi ir aicināti ierasties
Comments