Jaunumi‎ > ‎

Draudzes padomes un revidentu vēlēšanas

Publicēja 2016. gada 24. janv. 14:39Ķempju draudze
Ķempju ev. lut. draudzes padome ir izsludinājusi draudzes padomes un revidentu vēlēšanas, kas notiks š.g. 7. februārī, Ķempju baznīcā pēc svētdienas dievkalpojuma. Dievkalpojuma sākums - 11:00.

Saskaņā ar LELB Satversmi balsstiesīgi ir visi pilngadīgie (18.g.v.) draudzes locekļi, kuri ir draudzē vismaz 1 gadu un ir samaksājuši ikgadējo draudzes ziedojumu par pagājušo kalendāro gadu.

Tūlīt pēc padomes un revidentu vēlēšanām notiks jaunās padomes sēde, kurā ievēlēs draudzes priekšnieku un valdi.

"Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs,
Tas darbs, ko darām mēs;"
(LELB Dziesmu grāmata, 259. dziesma)
Comments