Jaunumi‎ > ‎

Draudzes padomes ievešana amatā

Publicēja 2016. gada 1. marts 07:06Ainārs Rendors
Svētdien, 6. martā, plkst. 11:00 sāksies draudzes padomes amatā ievešanas dievkalpojums.
Tā laikā draudzes padomes locekļi un revidenti dos svinīgo solījumu, Aizlūgsim par viņu kalpošanu un izlūgsimies viņiem Dieva svētību.

Pēc dievkalpojuma notiks jaunās draudzes padomes sēde ar sekojošu darba kārtību:
1. draudzes statistikas un finanšu pārskata par pagājušo gadu apspriešana;
2. dažādi.

"Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs,
Tas darbs, ko darām mēs;"
(LELB Dziesmu grāmata, 259. dziesma)

Comments