Jaunumi‎ > ‎

Dievnama zvanu torņa jumts ir atjaunots

Publicēja 2015. gada 20. maijs 10:07Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2015. gada 20. maijs 10:20 ]
Ar prieku varam paziņot, ka ir noslēgušies mūsu baznīcas zvanu torņa rekonstrukcijas darbi.

Draudze izsaka pateicību Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA), kurš programmas "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības  stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros apstiprināja projektu Nr.14-09-LL29-L413201-000006 "Ķempju baznīcas zvanu torņa konstrukcijas un seguma remonts". ELFLA finansēja 90% no projekta attiecināmam izmaksām.

Projekta īstenošanas darbu rezultātā tika atjaunots un nokrāsots Ķempju baznīcas zvanu torņa jumta segums, tika restaurētas torņa koka sijas, tika veikta bojāto siju daļu nomaiņa pret jaunām kā arī torņa smaili greznojošā krusta pulēšana. Tumšajā sezonā zvanu tornis tiks izgaismots,kas iepriecinās draudzi un viesus.

Pateicību izsakām būvfirmai SIA "COLLA MD" par remontdarbu veikšanu un biedrībai "Ignatius" par darbu uzraudzību un finanšu vadību.

Lai pateicamies Dievam par šī darba veiksmīgu izdošanos, un lai tas Kungs svētī bagātīgi visus, kuri ir pielikuši savas pūles pie šīs ieceres īstenošanas, īpaši visus brīvprātīgos palīgus un ziedotājus.


Attēlos: Ķempju baznīcas atjaunotais zvanu torņa jumta segums (augšējais attēls) un pati baznīca pavasara ainavā (apakšējais attēls).


Comments