Jaunumi‎ > ‎

Dievkalpojums par Paulu Bikši

Publicēja 2016. gada 11. okt. 11:13Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2016. gada 11. okt. 11:47 ]
16. oktobrī plkst. 11.00 Ķempju baznīcā notiks dievkalpojums par Paulu Bikši. Visa šajā dievkalpojumā ziedotā kolekte tiks nodota Paulas ārstēšanas vajadzībām.

Līgatniešus ir uzrunājis aicinājums palīdzēt Pauliņai, kas bija publicēts Līgatnes novada domes mājaslapā:  http://www.ligatne.lv/jaunumi/palidzesim-paulai

Ķempju draudze dievkalpojumos bija aizlūgusi par Paulu gan pirms gan pēc viņas operācijas. Uzzinot par aicinājumu palīdzēt finansiāli, Ķempju draudzes padome nolēma pārskaitīt uz aicinājumā norādīto bankas kontu 200 eiro un nākamā dievkalpojuma ar ērģeļu mūziku kolekti pilnībā nodot Paulas vajadzībām.

Dievkalpojumā pateiksimies Dievam par veiksmīgo galvas smadzeņu audzēja operāciju, un lūgsim par Paulas pilnīgu atveseļošanos, kā arī par to, lai Dievs dara atsaucīgas cilvēku sirdis un tiktu saziedota nauda, kas ir nepieciešama Paulas rehabilitācijai pēc operācijas.

Visi esat aicināti nākt uz dievkalpojumu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdi par Pēdējo tiesu:

"34 Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: 
nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.
35 Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; 
Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; 
Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. 
36 Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; 
Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; 
Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis. 
37 Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: 
Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? 
Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši?
38 Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? 
Vai pliku un Tevi apģērbuši? 
39 Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis? 
40 Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: 
ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši."

Mateja evaņģēlijs 25:34-40
Comments