Jaunumi‎ > ‎

Bībeles stundas katra mēneša 2., 4. (un 5.) svētdienā

Publicēja 2013. gada 18. jūn. 09:37Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2013. gada 21. jūn. 09:57 ]
Tev būs svēto dienu svētīt.
(Trešais bauslis)

Sākot ar nākamo svētdienu, 30. jūniju, draudzei būs iespēja pulcēties ap Dieva Vārdu katru svētdienu plkst. 11:00.

Līdz šim draudze sanāca kopā katra mēneša 1. un 3. svētdienā uz svētdienas dievkalpojumu.  Pārējās svētdienās draudzē nekādas aktivitātes nenotika. Tagad šīs "tukšās" svētdienas vairs nebūs tukšas, jo tajās mēs varēsim apmeklēt Bībeles stundu.

Bībeles stundu ievadīs svētbrīdis Ķempju baznīcā plkst. 11:00, kurā varēsim noklausīties Sv. Rakstu lasījumus, kas pēc Baznīcas kārtības ir paredzēti lasīšanai dievkalpojumos konkrētajā svētdienā. Tad pārdomām varēsim dzirdēt Dr. Mārtiņa Lutera vai kāda cita ievērojama luterāņu teologa pārdomas par kādu no lasītajām Rakstu vietām. 

Svētbrīdim sekos pati Bībeles stunda, kas notiks, sēžot ap galdu Ķempju baznīcas sakristejā. Lasīsim vienu nodaļu no Bībeles un apspriedīsim to. Šī būs iespēja uzdot jautājumus par to, kā saprast kādu neskaidru Sv. Rakstu vietu un kā pielietot dzirdēto praktiskajā ticības dzīvē.

Bībeles stundai sekos lūgšanas un aizlūgumi, bet pēc tam - sadraudzība pie tējas vai kafijas tases.

Bībeles studijas sāksim ar 1. Mozus grāmatu, un 30. jūnijā lasīsim un apspriedīsim Radīšanas stāstu 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā.

Informāciju par katras svētdienas Bībeles stundas tēmu atradīsiet Pasākumu kalendārā.

Visi laipni aicināti, arī tie, kas pie draudzes nepieder, bet gribētu saņemt atbildes uz jautājumiem, kas viņus interesē.

Lai Dievs svētī šo jauno ierosmi, un lai tā kalpo kā stiprinājums un celsme Viņa draudzei!


"Trešais bauslis.
Tev būs svēto dienu svētīt.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dieva vārdu un sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus,
labprāt klausāmies un mācāmies."

Mārtiņš Luters, Mazais Katehisms
Comments