Jaunumi‎ > ‎

22. decembrī - Ķempju draudzes mācītāja ordinācija

Publicēja 2013. gada 18. dec. 16:06Ķempju draudze   [ atjaunināja Ainārs Rendors 2013. gada 23. dec. 00:52 ]
Adventa 4. svētdienā, 22. decembrī plkst. 12:00 Rīgas Domā notiks evaņģēlista Aināra Rendora ordinācijas dievkalpojums, kuru vadīs arhibīskaps Jānis Vanags. Ķempju baznīcā šajā dienā svētbrīdis un Bībeles stunda nenotiks, bet visi ir laipni aicināti būt klātesoši ordinācijas dievkalpojumā.

Ainārs Rendors līdz šim ir kalpojis Ķempju draudzē kā evaņģēlists - mācītāja pienākumu izpildītājs kopš 2012. gada decembra. Tagad viņš turpinās kalpošanu mūsu draudzē nu jau palīgmācītāja amatā.

Informācija Latvijas ev.-luteriskās Baznīcas mājas lapā: 

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.  Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts:cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti!  Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka:Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij?  Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana- no Kristus pavēles,
(Vēstule romiešiem, 10:13-17)Pirmā ordinācijas dievkalpojuma fotogrāfija no arhibīskapa Jāņa Vanaga Twitter un Facebook kontiem: Comments