Jaunumi


Turpinās pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2019. gada 15. marts 05:35Edgars Graudiņš   [ atjaunināts 2019. gada 15. marts 05:36 ]

Ķempju draudzē turpinās pieteikšanās iesvētes mācībai. 
Kristību un iesvētes dievkalpojums ir plānots Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: edgars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla

Dievkalpojumu biežuma maiņa

Publicēja 2019. gada 7. marts 10:50Ķempju draudze

Sākot no 2019. gada marta, dievkalpojumi Ķempju baznīcā notiks divas reizes mēnesī - mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst. 11:00.

Visi dievkalpojumi ir ar ērģeļu mūziku un Svēto Vakarēdienu.

Nākamais dievkalpojums ir 17. martā, to vadīs jaunais draudzes mācītāja vietas izpildītājs - patstāvīgi kalpojošais evaņģēlists Edgars Graudiņš.

Visi mīļi aicināti!

Draudzes mācītāja maiņa

Publicēja 2019. gada 28. febr. 22:25Ainārs Rendors

Mācītājs Ainārs Rendors beidz kalpošanu Ķempju draudzē. Pēdējais viņa vadītais dievkalpojums notiks šo svētdien, 3. martā, plkst. 11:00. 

Šis dievkalpojums tiks vadīts kopā ar jauno Ķempju draudzes mācītāja pienākumu izpildītāju - patstāvīgi kalpojošo evaņģēlistu Edgaru Graudiņu.

Pēc dievkalpojuma būs sadraudzība. Visi ir aicināti!

Nebūs dievkalpojums 24.02.2018.

Publicēja 2019. gada 22. febr. 10:36Ķempju draudze   [ atjaunināja Ainārs Rendors 2019. gada 28. febr. 22:27 ]

Šo svētdien, 24. februārī, dievkalpojums nenotiks.

Tiekamies nākamajā svētdienā, 3. martā, plkst. 11:00, kad būs dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.


Lestadiāņu viesošanās Ķempju draudzē

Publicēja 2019. gada 24. janv. 12:09Ainārs Rendors

Mūsu lestadiāņu draugi no Somijas šajā svētdienā, 27. janvārī, viesosies Ķempju baznīcā kopīgā dievkalpojumā, kas sāksies 11:00.

Uzrunu teiks brāļi Raimo Airamo un Seppo Parviainens. Būs tulkojums no somu valodas.

Pēc dievkalpojuma būs sadraudzība.

Visi laipni aicināti.

Zvaignes dienas dievkalpojumu Ķempju baznīcā bagātinās AVE SOL kamerkoris MOTUS

Publicēja 2019. gada 3. janv. 09:31Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2019. gada 5. janv. 03:37 ]

Zvaigznes dienas dievkalpojumā, 6. janvārī, sākums 11:00, piedalīsies Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas AVE SOL kamerkoris MOTUS, mākslinieciskā vadītāja - Evija Milzarāja, diriģents - Jaroslavs Poļakovs.

Programmā - Ziemassvētku laikam un Zvaigznes dienai veltītas dziesmas.

Priecājamies, ka Jaunā 2019. gada pirmajam dievkalpojumam Ķempju baznīcā būs šāds skaists muzikālais kuplinājums.

Aicinām apmeklēt!

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 29. dec. 23:38Ainārs Rendors

Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 17. februārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Gaidot iesvētes mācības sākumu, kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.


Ziemassvētku laika dievkalpojumi

Publicēja 2018. gada 24. dec. 03:04Ainārs Rendors

25. decembrī - Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

30. decembrī - svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums bez ērģeļu mūzikas.

Jaunā gada pirmajā svētdienā, 6. janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

Visi dievkalpojumi sākas 11:00 un ir ar Svēto Vakarēdienu.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgo dzīvību."
Jāņa evaņģēlijs, 3:16

Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 4. dec. 02:54Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 24. dec. 02:34 ]

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 16:00

Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.


"Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs."

(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)Adventes koncerts "Ar vēsti nāca eņģelis ..."

Publicēja 2018. gada 4. dec. 02:38Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 4. dec. 03:03 ]

16. decembrī, Adventa trešajā svētdienā, plkst. 12:30, Ķempju baznīcā notiks Adventes koncerts "Ar vēsti nāca eņģelis ..."

Muzicē: Siguldas kultūras centra jauktais koris "Spārni".
Diriģentes: Līga Ādamsone un Anita Bērziņa.

Ieeja brīva.

1-10 of 163