Jaunumi


Pļaujas svētku dievkalpojums

Publicēja 2017. gada 26. sept. 13:08Ainārs Rendors

Svētdien, 1. oktobrī, plkst.11:00  notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. Draudzē viesosies un sprediķi teiks mācītājs Terijs E. Heizijs (Terry E. Hoese) no ASV. Viņš ir mūsu LELB partnerbaznīcas - Misūri Sinodes luterāņu Baznīcas mācītājs. Mācītājs Heizijs regulāri viesojas Latvijā, lasīdams lekcijas mācītājiem un draudžu darbiniekiem, kā arī sprediķodams dievkalpojumos

Pēc dievkalpojuma būs sadraudzība, kuras laikā būs iespēja parunāt ar viesi.

Tulkos draudzes mācītājs Ainārs Rendors.

Visi mīļi aicināti!

Pateiksimies Dievam par lauku augļiem un visām Viņa svētībām.
 

''Kamēr būs dienas virs zemes, 
nemitēsies sēšana un pļaušana,
aukstums un karstums,
vasara un ziema,
diena un nakts'' 

(1.Mozus 8:22)Mācītājs Terijs E. Heizijs kopā ar arhibīskapu Jāni Vanagu.

Dzīves labirints

Publicēja 2017. gada 25. sept. 12:04Ainārs Rendors

Labirintu pie Ķempju baznīcas varēs izstaigāt līdz 8. oktobrim (ieskaitot). Pēc tam tas tiks demontēts un pārvests uz nākamo vietu.

Atrod īsto ceļu, kas ved uz galamērķi!

3. septembrī - ceļotāju dievkalpojums ar labirintu

Publicēja 2017. gada 26. aug. 11:13Ainārs Rendors

3. septembrī, plkst. 11:00 notiks ikgadējais Vidzemes tūrisma aģentūras Balt-Go ceļotāju dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma varēs izstaigāt baznīcas pagalmā uzstādīto labirintu, mēģinot atrast īsto ceļu, kas ved uz galamērķi.

Aģentūras Balt-Go vadītāja Līga Pommere ir ilggadīga un aktīva Ķempju draudzes locekle.

Esiet sirsnībā gaidīti!
Papildus informācija: www.balt-go.lv
:
"Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi tas Kungs pašķir viņa gājumu."
(Sak. 16:9)


Draudzes ekskursija

Publicēja 2017. gada 27. jūl. 08:34Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 27. jūl. 10:45 ]

Svētdien, 30. jūlijā, pēc dievkalpojuma, notiks draudzes ekskursija uz vietu, kur reiz atradās vecā Ķempju baznīca. Tā ir apmēram 2 kilometru attālumā no mūsu dievnama atrašanās vietas.

Ķempju koka baznīca pirmoreiz minēta 1669.gadā, vēlāk 1798.gadā Siguldas draudzē kā Sv.Ignāta kapela.

1841. gada 14. septembrī tika iesvētīts jaunais mūra dievnams.

Visi mīļi aicināti. Bībeles stunda šajā svētdienā nenotiks.


Informācija par svecīšu vakariem

Publicēja 2017. gada 4. jūl. 04:25Ainārs Rendors

Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze ir informējusi Līgatnes novada domi, ka sākot ar šo gadu, tā vairs nepiedalās svecīšu vakaru, kas notiek oktobra 1. un 2. sestdienā, organizēšanā. Galvenais iemesls tam ir svecīšu vakara dievkalpojumu mazais apmeklētāju skaits.

Turklāt pēc Latvijas luterāņu tradīcijas Svecīšu vakars ir Mirušo piemiņas dienā, jeb Mūžības svētdienā. Tā ir svētdiena pirms pirmās Adventes, kas šogad ir 26. novembrī. Cilvēki tiek aicināti pieminēt aizgājējus no rīta -baznīcas dievkalpojumā, bet vakarā, tumsai iestājoties, iedegt svecītes uz savu tuvinieku kapa vietām.

Svecīšu vakaru svinēšana dažādos datumos rudenī iesākās padomju laikā kā alternatīva Baznīcas Svecīšu vakaram. Padomju varai beidzoties, dažās pašvaldībās, kur iedzīvotāju vēlme pēc šiem svecīšu vakariem bija liela, tos turpināja organizēt pašvaldības kā laicīgus kultūras pasākumus, vai arī to organizēšanu pārņēma vietējās draudzes, savukārt citur, kur apmeklējums bija mazs, svecīšu vakari vairs nenotika.

Kapu svētki Līgatnes novada kapsētās

Publicēja 2017. gada 3. jūl. 04:58Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 4. jūl. 04:27 ]

Šogad kapu svētki Zanderu un Ķempju kapos būs sestdien, 8. jūlijā: plkst. 12:00 Zanderos, bet plkst. 14:00 Ķempjos.

Paltmales un Spriņģu kapos kapus svētki būs svētdien, 6. augustā: 13:00 Paltmalē, bet 15:00 Spriņģos.

Kapusvētkus kuplinās Līgatnes pūtēju orķestris Anatolija Terentjeva vadībā. Visi laipni aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

Vasarsvētku dievkalpojums

Publicēja 2017. gada 31. maijs 08:22Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 31. maijs 12:38 ]

Svētdien, 4. jūnijā plkst. 11.00 sāksies Vasarsvētku dievkalpojums. Vasarsvētki ir vieni no trīs augstajiem Baznīcas svētkiem.

Vasarsvētkus sauc arī par Svētā Gara svētkiem, jo šajā dienā - piecdesmitajā dienā pēc Kristus augšāmcelšanās, mācekļi saņēma Svēto Garu un tika dibināta Jeruzalemes draudze. Tāpēc šo dienu svin arī kā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu.

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.

"Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi,
Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst;
bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos."

Jēzus Kristus
Jāņa ev. 14:16-17Baznīcu nakts

Publicēja 2017. gada 31. maijs 02:08Ainārs Rendors

Līdzīgi, kā Latvijā notiek Muzeju nakts, tāpat tiek rīkota arī Baznīcu nakts. Jau trešo gadu tajā piedalīsies arī Ķempju baznīca. Aicinām visus uz dievnamu 2. jūnijā  laikā no 18:00-24:00

Baznīcu nakts ir Eiropas mēroga notikums, kas notiek arī Igaunijā, Austrijā, Čehijā, Vācijā un citās valstīs un ļauj mūsdienu cilvēkam iepazīt vienu no Eiropas kultūras pamatiem - kristīgo mantojumu visā tā daudzveidībā.
Pasākumu programma Ķempju baznīcā:

 17.50Baznīcas zvanu skaņas
 18.00Mācītāja uzruna un tematisks priekšlasījums "Luteriskās Reformācijas 500. gadadiena"
 18.30Filma "Luters" ("Luther"), 2003. gads, angļu valodā ar latviešu subtitriem
 20.30Diskusija, vada mācītājs
 21.00Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs", dzied draudze (Lūcija Garūta “Mūsu Tēvs debesīs”)
 21.30Ekskursija „Atklāj baznīcu no jauna”. Iespēja izstaigāt baznīcu, balkonu
 23.00Pārdomas un lūgšanas sveču gaismā “Saņem gaismu”

Baznīcu nakts noslēgsies pusnaktī.

Aicināts ir ikviens cilvēks, lai iepazītu baznīcas garīgi pacilājošo skaistumu, līdz pat skaistumam, ko cilvēks sastop, sajūtot Dieva klātbūtni, esot klusumā un lūgšanā sveču gaismā.


Rīgas Doma draudzes viesošanās

Publicēja 2017. gada 18. maijs 13:51Ainārs Rendors

Šo sestdien, 20. maijā, Ķempju draudzē viesosies Rīgas Doma draudze. Paredzams, ka ekskursijā piedalīsies ap 50 cilvēkiem.

11:15  Svētbrīdis, kuru vadīs Ķempju draudzes mācītājs A. Rendors
11:45  Draudžu tikšanās. Jautājumu un atbilžu pusstunda par tēmu: "Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā ..."  (1.Jāņa 1:7) Paralēli notiek svētdienas skolas nodarbība ar Doma draudzes bērniem.

12:15 Viesi dodas tālāk ekskursijā pa Amatas novadu un Cēsīm.

Ķempju draudzes locekļi ir aicināti nākt, līdzi paņemot savus bērnus.

Līgatnes novada svētku dievkalpojums

Publicēja 2017. gada 18. maijs 13:11Ainārs Rendors

Šo sestdien, 20. maijā, plkst. 10:00, notiks ekumēnisks Līgatnes novada svētku dievkalpojums, kuru vadīs Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks.

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti!


Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus saka:

"Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; 
jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. 
Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības,
tad jums visas šīs lietas taps piemestas."

(Mateja evaņģēlijs 6:31-33)Autobuss no Augšlīgatnes uz Ķempju baznīcu:

9:15    Veikals "Elvi"
9:20    Zvaniņi
9:35    Gaujasmala
9:40    Remdenkalns
9:45    Kultūras nams
10:00  Ķempju baznīca

Autobuss no Ķempju baznīcas:

11:05    Ķempju baznīca
11:10    Spriņģu veikals
11:15    Kultūras nams
1-10 of 122