Jaunumi


Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums Ķempju baznīcā

Publicēja 2018. gada 5. nov. 01:16Ainārs Rendors

Svētdien, 18. novembrī plkst. 11.00 notiks Latvijas Republikas simtgades ekumēnisks valsts svētku dievkalpojums, kuru vadīs  Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks. 

Pie ērģelēm-  Ķempju baznīcas ērģelniece Olita Neimande.

Piedalīsies jauktais koris "Līgatne".

Visi laipni aicināti!

Aizlūgsim par savu valsti un tautu!

"Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu!"
(Ps. 33:12

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

28. oktobrī - Reformācijas dienas dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 20. okt. 06:36Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 20. okt. 06:38 ]

28. oktobrī plkst. 11:00 Ķempju baznīcā notiks Reformācijas dienas dievkalpojums ar ērģeļu mūziku. Tāpēc 21. oktobrī dievkalpojums būs bez mūzikas.

Reformācijas dienā, jeb Ticības atjaunošanas dienā, kas kalendārā ir trešdien - 31. oktobrī, luteriskā Baznīca atzīmē dienu, kad 1517. gadā doktors Mārtiņš Luters publiskoja savas 95 tēzes par tālaika Baznīcas praktizēto grēku atlaidu tirgošanas praksi. Šis notikums Baznīcā iesāka Reformāciju, kā rezultātā mainījās ne tikai ticības izpratne un Baznīca, bet lielā mērā arī Eiropas un pasaules kultūra kopumā.

Šī diena ir īpaša svētku diena Ķempju draudzei, jo pirms 162 gadiem, 1856. gada 31. oktobrī, Ticības atjaunošanas dienā, tika iesvētīta jaunā Ķempju mūra baznīca.

"Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ:
tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic,
jūdam visupirms un arī grieķim. 
Jo tajā atklājas Dieva taisnība
no ticības uz ticību, kā rakstīts:
no ticības taisnais dzīvos."
Rom. 1:16-17
 

Pļaujas svētku dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 6. okt. 01:51Ainārs Rendors

Svētdien, 7. oktobrī, plkst.11:00  notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. Pateiksimies Dievam par lauku augļiem un visām Viņa svētībām.

Visi mīļi aicināti!

 

''Kamēr būs dienas virs zemes, 
nemitēsies sēšana un pļaušana,
aukstums un karstums,
vasara un ziema,
diena un nakts'' 

(1.Mozus 8:22)

Iecirkņa prāvesta viesošanās Ķempju draudzē

Publicēja 2018. gada 15. sept. 09:11Ainārs Rendors

Šo svētdien, 16. septembrī, Ķempju draudzē viesosies mūsu iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.

Prāvests vadīs svētdienas dievkalpojumu (sākums 11:00) un teiks sprediķi. Pēc dievkalpojuma notiks sadraudzība, kuras laikā būs iespēja runāt ar prāvestu.

Visi ir aicināti!

 

Balt-Go ceļotāju pateicības dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 1. sept. 09:14Ainārs Rendors

2. septembrī, plkst. 11:00 notiks ikgadējais Vidzemes tūrisma aģentūras Balt-Go ceļotāju pateicības dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma visi ir aicināti uz pikniku.

Aģentūras Balt-Go vadītāja Līga Pommere ir ilggadīga un aktīva Ķempju draudzes locekle.

Esiet sirsnībā gaidīti!

"Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, 
bet vienīgi tas Kungs pašķir viņa gājumu."
(Sak. 16:9)

Kapu svētki Līgatnes novada kapsētās

Publicēja 2018. gada 30. jūn. 00:01Ainārs Rendors

Šogad kapu svētki Zanderu un Ķempju kapos būs sestdien, 14. jūlijā: plkst. 12:00 Zanderos, bet plkst. 14:00 Ķempjos.

Paltmales un Spriņģu kapos kapus svētki būs svētdien, 5. augustā: plkst. 13:00 Paltmalē, bet plkst. 15:00 Spriņģos.

Kapusvētkus kuplinās Līgatnes pūtēju orķestris Anatolija Terentjeva vadībā. Visi laipni aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

Priecīgus Jāņus!

Publicēja 2018. gada 21. jūn. 22:39Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 21. jūn. 22:46 ]

Svētdien, 24. jūnijā, plkst. 11:00, Ķempju baznīcā sāksies Jāņa Kristītāja dienas dievkalpojums.

Visi laipni aicināti.


"Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 
Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, 
lai visi caur viņu ticētu. 
Viņš pats nebija gaisma, 
bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu."
Jāņa evaņģēlijs 1:6-9

Baznīcu nakts

Publicēja 2018. gada 7. maijs 08:34Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 30. maijs 23:51 ]

Līdzīgi, kā Latvijā notiek Muzeju nakts, tāpat tiek rīkota arī Baznīcu nakts. Jau ceturto gadu tajā piedalīsies arī Ķempju baznīca. Aicinām visus uz dievnamu piektdien, 1. jūnijā,  laikā no 18:00-24:00

 17:50 Baznīcas zvanu skaņas
 18:00 Vakara atklāšanas svētbrīdis, mācītāja uzruna
 18:30 Laiks lūgšanām, pārdomām un sarunai ar mācītāju
 21:00 Lūgšana "Mūsu Tēvs" un lūgšana par Latviju.
 21:15 Himna "Dievs svētī Latviju"
 21:20 Laiks lūgšanām, pārdomām un sarunai ar mācītāju
 23:30 Vakara noslēguma lūgšana

Vasarsvētku dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 7. maijs 08:26Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 19. maijs 10:27 ]

Svētdien, 20. maijā plkst. 11.00 sāksies Vasarsvētku dievkalpojums. Vasarsvētki ir vieni no trīs augstajiem Baznīcas svētkiem.

Vasarsvētkus sauc arī par Svētā Gara svētkiem, jo šajā dienā - piecdesmitajā dienā pēc Kristus augšāmcelšanās, mācekļi saņēma Svēto Garu un tika dibināta Jeruzalemes draudze. Tāpēc šo dienu svin arī kā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu.

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.

"Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi,
Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst;
bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos."

Jēzus Kristus
Jāņa ev. 14:16-17


Draudzes sapulce

Publicēja 2018. gada 3. maijs 06:24Ķempju draudze

Ķempju draudzes valde sasauc draudzes sapulci šajā svētdienā 6. maijā pēc dievkalpojuma (apm. plkst. 12.30).

Darba kārtība:
1) 2017. gada pārskata apspriešana;
2) dažādi.

Visi Ķempju draudzes locekļi ir aicināti ierasties

1-10 of 151