Jaunumi


Zvaignes dienas dievkalpojumu Ķempju baznīcā bagātinās AVE SOL kamerkoris MOTUS

Publicēja 2019. gada 3. janv. 09:31Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2019. gada 5. janv. 03:37 ]

Zvaigznes dienas dievkalpojumā, 6. janvārī, sākums 11:00, piedalīsies Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas AVE SOL kamerkoris MOTUS, mākslinieciskā vadītāja - Evija Milzarāja, diriģents - Jaroslavs Poļakovs.

Programmā - Ziemassvētku laikam un Zvaigznes dienai veltītas dziesmas.

Priecājamies, ka Jaunā 2019. gada pirmajam dievkalpojumam Ķempju baznīcā būs šāds skaists muzikālais kuplinājums.

Aicinām apmeklēt!

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 29. dec. 23:38Ainārs Rendors

Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 17. februārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Gaidot iesvētes mācības sākumu, kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.


Ziemassvētku laika dievkalpojumi

Publicēja 2018. gada 24. dec. 03:04Ainārs Rendors

25. decembrī - Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

30. decembrī - svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums bez ērģeļu mūzikas.

Jaunā gada pirmajā svētdienā, 6. janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

Visi dievkalpojumi sākas 11:00 un ir ar Svēto Vakarēdienu.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgo dzīvību."
Jāņa evaņģēlijs, 3:16

Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 4. dec. 02:54Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 24. dec. 02:34 ]

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 16:00

Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.


"Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs."

(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)Adventes koncerts "Ar vēsti nāca eņģelis ..."

Publicēja 2018. gada 4. dec. 02:38Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 4. dec. 03:03 ]

16. decembrī, Adventa trešajā svētdienā, plkst. 12:30, Ķempju baznīcā notiks Adventes koncerts "Ar vēsti nāca eņģelis ..."

Muzicē: Siguldas kultūras centra jauktais koris "Spārni".
Diriģentes: Līga Ādamsone un Anita Bērziņa.

Ieeja brīva.

Adventes koncerts Ķempju baznīcā

Publicēja 2018. gada 29. nov. 00:03Ainārs Rendors

9. decembrī, Adventa otrajā svētdienā, plkst. 13.00 mūsu baznīcā notiks Adventes koncerts.

Muzicē:
Boļeslava Voļaka brāsbends un
ērģelnieks Pēteris Vaickovskis.

Programmā:
senas kanconas, korāļi, ričerkāri, svītas, kā arī Ziemassvētkiem veltītas melodijas.

Koncertu atbalsta:
Valsts kultūrkapitāla fonds,
LKVMAF

Ieeja brīva.

    Boļeslava Voļaka brāsbends (iepriekšējais nosaukums Rīgas Jauniešu brāsbends) 2015. gada 23. jūlijā nosvinēja jau savu 16 gadu jubileju. Rīgas Jauniešu brāsbends, kurā muzicēja Emīla Dārziņa mūzikas skolas jaunie talanti vecumā no 13 – 17 gadiem, savu pirmo koncertu sniedza 1999. gada 23. jūlijā Mežotnes pilī Senās mūzikas festivāla ietvaros. Jau tad koncerta repertuārā spilgti iezīmējās tādi izcili vēlīnās renesanses un agrīnā baroka grandi kā G. P. Palestrīna, Dž. Gabrieli, M. Pretorius, S. Šeidts, kā A. Vivaldi, J. S. Bahs.

Gada jubileju kolektīvs svinēja ar koncertu Vāgnera zālē, bet jau tā paša gada rudenī ieguva pirmo laureāta diplomu Rīgas Domes Kultūras pārvaldes organizētajā 1. Pūšaminstrumentu kameransambļu konkursā. Tālākie panākumi jau bija saistīti ar starptautiskiem festivāliem un konkursiem. Uz Rīgas Jauniešu brāsbenda bāzes tika dibināts jauniešu pūtēju orķestris Klasika un 20. Starptautiskajā Baltijas jūras valstu jauniešu pūtēju orķestru un brāsbendu festivālā Rostokā gan orķestris, gan brāsbends ieguva augstākās pakāpes diplomus, augstāko punktu skaitu un balvu par labāko obligātā skaņdarba Burgharda Meijera Dona Kihota interpretāciju. Arī nākošajā gadā 21. Starptautiskajā konkursā Rostokā tika piešķirta mūzikas izdevniecības īpaša balva par labāko mūsdienu mūzikas interpretāciju metāla pūšamajiem instrumentiem (tika atskaņota Viļņa Šmīdberga Sēru mūzika).

2004. gadā, savā piecu gadu jubilejā, Rīgas Jauniešu brāsbends ierakstīja savu pirmo kompaktdisku.

Lai gan kolektīvs ir koncertos atskaņojis dažādu laikmetu komponistu skaņdarbus, pārsvarā tomērpriekšroka tiek dota senajai mūzikai un sadarbībā ar Latvijas ērģelniekiem Ilzi Reini, Pēteri Vaickovski un Ingu Rāceni ir sniegti neskaitāmi koncerti gan Rīgā, gan Latvijas visdažādākajos novados.

Šodien brāsbenda mūziķi ir vadošie speciālisti Latvijā un strādā labākajos Latvijas profesionālajos orķestros un ansamblis ir pārtapis par Boļeslava Voļaka brāsbendu, jo, jau sākot no ansambļa dibināšanas līdz šodienai, JV LMA emeritētais profesors Boļeslavs Voļaks ir kolektīva vadītājs, diriģents, koncertrepertuāra veidotājs un visu skaņdarbu aranžētājs.

Mirušo piemiņas diena

Publicēja 2018. gada 22. nov. 12:55Ainārs Rendors

Svētdien, 25. novembrī plkst. 11.00 notiks Mirušo piemiņas dienas jeb Mūžības svētdienas dievkalpojums, kurš būs ar ērģeļu mūziku.

Visi mīļi aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mirušos tuviniekus.

Šīs dienas vakars luteriskajā tradīcijā ir Svecīšu vakars, kad kapsētās cilvēki nāk iedegt sveces uz kapa kopiņām, tā pieminot  savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm,
jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums Ķempju baznīcā

Publicēja 2018. gada 5. nov. 01:16Ainārs Rendors

Svētdien, 18. novembrī plkst. 11.00 notiks Latvijas Republikas simtgades ekumēnisks valsts svētku dievkalpojums, kuru vadīs  Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks. 

Pie ērģelēm-  Ķempju baznīcas ērģelniece Olita Neimande.

Piedalīsies jauktais koris "Līgatne".

Visi laipni aicināti!

Aizlūgsim par savu valsti un tautu!

"Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu!"
(Ps. 33:12

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

28. oktobrī - Reformācijas dienas dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 20. okt. 06:36Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 20. okt. 06:38 ]

28. oktobrī plkst. 11:00 Ķempju baznīcā notiks Reformācijas dienas dievkalpojums ar ērģeļu mūziku. Tāpēc 21. oktobrī dievkalpojums būs bez mūzikas.

Reformācijas dienā, jeb Ticības atjaunošanas dienā, kas kalendārā ir trešdien - 31. oktobrī, luteriskā Baznīca atzīmē dienu, kad 1517. gadā doktors Mārtiņš Luters publiskoja savas 95 tēzes par tālaika Baznīcas praktizēto grēku atlaidu tirgošanas praksi. Šis notikums Baznīcā iesāka Reformāciju, kā rezultātā mainījās ne tikai ticības izpratne un Baznīca, bet lielā mērā arī Eiropas un pasaules kultūra kopumā.

Šī diena ir īpaša svētku diena Ķempju draudzei, jo pirms 162 gadiem, 1856. gada 31. oktobrī, Ticības atjaunošanas dienā, tika iesvētīta jaunā Ķempju mūra baznīca.

"Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ:
tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic,
jūdam visupirms un arī grieķim. 
Jo tajā atklājas Dieva taisnība
no ticības uz ticību, kā rakstīts:
no ticības taisnais dzīvos."
Rom. 1:16-17
 

Pļaujas svētku dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 6. okt. 01:51Ainārs Rendors

Svētdien, 7. oktobrī, plkst.11:00  notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. Pateiksimies Dievam par lauku augļiem un visām Viņa svētībām.

Visi mīļi aicināti!

 

''Kamēr būs dienas virs zemes, 
nemitēsies sēšana un pļaušana,
aukstums un karstums,
vasara un ziema,
diena un nakts'' 

(1.Mozus 8:22)

1-10 of 158