Jaunumi


Iecirkņa prāvesta viesošanās Ķempju draudzē

Publicēja 2018. gada 15. sept. 09:11Ainārs Rendors

Šo svētdien, 16. septembrī, Ķempju draudzē viesosies mūsu iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.

Prāvests vadīs svētdienas dievkalpojumu (sākums 11:00) un teiks sprediķi. Pēc dievkalpojuma notiks sadraudzība, kuras laikā būs iespēja runāt ar prāvestu.

Visi ir aicināti!

 

Balt-Go ceļotāju pateicības dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 1. sept. 09:14Ainārs Rendors

2. septembrī, plkst. 11:00 notiks ikgadējais Vidzemes tūrisma aģentūras Balt-Go ceļotāju pateicības dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma visi ir aicināti uz pikniku.

Aģentūras Balt-Go vadītāja Līga Pommere ir ilggadīga un aktīva Ķempju draudzes locekle.

Esiet sirsnībā gaidīti!

"Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, 
bet vienīgi tas Kungs pašķir viņa gājumu."
(Sak. 16:9)

Kapu svētki Līgatnes novada kapsētās

Publicēja 2018. gada 30. jūn. 00:01Ainārs Rendors

Šogad kapu svētki Zanderu un Ķempju kapos būs sestdien, 14. jūlijā: plkst. 12:00 Zanderos, bet plkst. 14:00 Ķempjos.

Paltmales un Spriņģu kapos kapus svētki būs svētdien, 5. augustā: plkst. 13:00 Paltmalē, bet plkst. 15:00 Spriņģos.

Kapusvētkus kuplinās Līgatnes pūtēju orķestris Anatolija Terentjeva vadībā. Visi laipni aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

Priecīgus Jāņus!

Publicēja 2018. gada 21. jūn. 22:39Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 21. jūn. 22:46 ]

Svētdien, 24. jūnijā, plkst. 11:00, Ķempju baznīcā sāksies Jāņa Kristītāja dienas dievkalpojums.

Visi laipni aicināti.


"Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 
Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, 
lai visi caur viņu ticētu. 
Viņš pats nebija gaisma, 
bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu."
Jāņa evaņģēlijs 1:6-9

Baznīcu nakts

Publicēja 2018. gada 7. maijs 08:34Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 30. maijs 23:51 ]

Līdzīgi, kā Latvijā notiek Muzeju nakts, tāpat tiek rīkota arī Baznīcu nakts. Jau ceturto gadu tajā piedalīsies arī Ķempju baznīca. Aicinām visus uz dievnamu piektdien, 1. jūnijā,  laikā no 18:00-24:00

 17:50 Baznīcas zvanu skaņas
 18:00 Vakara atklāšanas svētbrīdis, mācītāja uzruna
 18:30 Laiks lūgšanām, pārdomām un sarunai ar mācītāju
 21:00 Lūgšana "Mūsu Tēvs" un lūgšana par Latviju.
 21:15 Himna "Dievs svētī Latviju"
 21:20 Laiks lūgšanām, pārdomām un sarunai ar mācītāju
 23:30 Vakara noslēguma lūgšana

Vasarsvētku dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 7. maijs 08:26Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 19. maijs 10:27 ]

Svētdien, 20. maijā plkst. 11.00 sāksies Vasarsvētku dievkalpojums. Vasarsvētki ir vieni no trīs augstajiem Baznīcas svētkiem.

Vasarsvētkus sauc arī par Svētā Gara svētkiem, jo šajā dienā - piecdesmitajā dienā pēc Kristus augšāmcelšanās, mācekļi saņēma Svēto Garu un tika dibināta Jeruzalemes draudze. Tāpēc šo dienu svin arī kā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu.

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.

"Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi,
Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst;
bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos."

Jēzus Kristus
Jāņa ev. 14:16-17


Draudzes sapulce

Publicēja 2018. gada 3. maijs 06:24Ķempju draudze

Ķempju draudzes valde sasauc draudzes sapulci šajā svētdienā 6. maijā pēc dievkalpojuma (apm. plkst. 12.30).

Darba kārtība:
1) 2017. gada pārskata apspriešana;
2) dažādi.

Visi Ķempju draudzes locekļi ir aicināti ierasties

Pavasara talka

Publicēja 2018. gada 3. maijs 06:20Ķempju draudze

Šajā sestdienā, 5. maijā, plkst 10.00 sāksies draudzes talka. Sakopsim dievnama apkārtni. Jāņem līdzi savus grābekļus un darba cimdus.

Vīri darbosies pie malkas sagatavošanas jaunajai apkures sezonai, tāpēc līdzi jāņem savi cirvji un citi nepieciešamie darbarīki.

Pēc talkas - sadraudzība pie ugunskura.

Visi laipni aicināti!

Ja laiks būs lietains, tad talka var tikt atcelta. Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā. 

In memoriam

Publicēja 2018. gada 18. apr. 07:45Ķempju draudze

Sestdien, 21. aprīlī, plkst. 13:00, Ķempju baznīcā sāksies izvadīšanas dievkalpojums, atvadoties no Ilzes Bindemanes, * 21.06.1974. -  † 11.04.2018. Guldīta zemes klēpī viņa tiks Paltmales kapos.

Dievkalpojumu vadīs Rīgas iecirkņa prāvests Krists Kalniņš un Ķempju draudzes mācītājs Ainārs Rendors.

Dievkalpojumā dziedās Rīgas Doma koris.

Šajā laikā esam kopā stiprinājumā, atbalstā un lūgšanās ar Ilzes vecākiem Juri un Irēnu Bindemaņiem.

"Manas atraisīšanas laiks ir pienācis. Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā."
(2. Tim. 4:6-8) 

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai, lai viņa dus mierā!

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 9. apr. 07:24Ainārs Rendors

Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies, svētdien,  6. maijā, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs jūlija beigās vai augusta sākumā.

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties pieteikties uz iesvētes mācību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā mērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes, saņemt grēku piedošanas pasludinājumu, un nākt pie Sv. Vakarēdiena. 

Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. Ja kristāmais bērns ir sasniedzis skolas vecumu, tad arī viņam ir jāiziet iesvētes mācība.

Vairāk par iesvētes mācību lasiet šeit:

1-10 of 148