Jaunumi


Mirušo piemiņas diena

Publicēja 2017. gada 24. nov. 03:23Ainārs Rendors

Svētdien, 26. novembrī plkst. 11.00 notiks Mirušo piemiņas dienas jeb Mūžības svētdienas dievkalpojums, kurš būs ar ērģeļu mūziku.

Visi mīļi aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mirušos tuviniekus.

Šīs dienas vakars luteriskajā tradīcijā ir Svecīšu vakars, kad kapsētās cilvēki nāk iedegt sveces uz kapa kopiņām, tā pieminot  savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm,
jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

In memoriam

Publicēja 2017. gada 24. nov. 03:03Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 24. nov. 03:07 ]

Sestdien, 25. novembrī, plkst. 12:00, Ķempju baznīcā sāksies izvadīšanas dievkalpojums, atvadoties no Maigas Bērziņas, dzim. Cipules, * 02.04.1923. -  † 15.11.2017. Guldīta zemes klēpī viņa tiks Ķempju kapos.

Luteriskajā tradīcijā izvadīšana no dievnama ir īpašs pagodinājums un pateicība ilggadīgiem draudzes locekļiem un aktīvistiem. Maiga bija aktīvi piedalījusies dievnama atjaunošanas darbos, kā arī pie ērģeļu restaurācijas. Viņa ir bijusi draudzes padomes locekle.

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai, lai viņa dus mierā!

Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums Ķempju baznīcā

Publicēja 2017. gada 16. nov. 07:04Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 17. nov. 11:22 ]

18. novembrī plkst. 11.00 notiks Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienas ekumēnisks valsts svētku dievkalpojums, kuru vadīs  Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks. 

Pie ērģelēm-  Ķempju baznīcas ērģelniece Olita Neimande.

Piedalīsies Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas jaunāko klašu koris. 

Visi laipni aicināti!

Aizlūgsim par savu valsti un tautu!

"Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu!"
(Ps. 33:12

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss:

10.20 veikals "Elvi"
10.25 Augšlīgatnes bērnudārzs (Zvaniņi)
10.35 Gaujasmala
10.40 Remdenkalns
10.45 Spriņģu veikals
Pēc dievkalpojuma autobuss kursēs atpakaļ.


Aicinām apmeklēt Reformācijas piecsimtgades dievkalpojumus

Publicēja 2017. gada 26. okt. 11:35Ainārs Rendors

2017. gada 31. oktobrī apritēs 500 gadi kopš tās dienas, kad Dr. Mārtiņš Luters pienagloja pie Vitenbergas pilsbaznīcas durvīm 95 tēzes, kurās vērsās pret grēku atlaižu (indulgenču) tirdzniecību. Šis notikums bija sākums Reformācijai.

Gatavojoties šai jubilejai Latvijā ir notikušas daudzas konferences un izstādes. Mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā šo svētku kulminācija būs dievkalpojums Doma baznīcā sestdien, 28. oktobrī, plkst. 14.00.

Svētdien, 29. oktobrī, plkst. 11.00 aicinām apmeklēt dievkalpojumu Ķempju baznīcā. Pēc dievkalpojuma notiks Bībeles stunda, kuras laikā pārdomāsim to, kas ir luteriskā Reformācija, un kāda ir tās nozīme.

Pašā Reformācijas dienā, 31. oktobrī, aicinām apmeklēt Ikšķiles prāvesta iecirkņa dievkalpojumu, kurš sāksies 19.00 Ikšķiles sv. Meinarda baznīcā.

Svētdien, 29. oktobrī, plkst 21.25 LTV 1. kanālā tiks demonstrēta filma "Luters" ("Luther").

Radīta jauna vieta piestāšanai Ķempjos

Publicēja 2017. gada 25. okt. 06:19Ķempju draudze   [ atjaunināts 2017. gada 25. okt. 06:28 ]

Biedrība „Ignatius”, kas  pārstāv Ķempju baznīcas draudzi, piedalījās Līgatnes novada 2017.gada projektā  ,,Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta mērķis bija  baznīcas dārzā izgatavot un izvietot informācijas stendu, koka solus  un velo novietni. Biedrības biedri ir draudzes locekļi un ikdienā veic brīvprātīgu darbu  baznīcas apkaimes sakārtošanā, uzturēšanā. Garīgo un vispār humāno vērtību kopšana ir viena no sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas svarīgām izpausmēm mūsdienu sabiedrībā. Patiesu vērtību pamati ir svarīgi ikvienā ģimenē un sabiedrībai kopumā. 

Ķempju baznīca ir vietējās nozīmes vēsturisks kultūras piemineklis, kas atrodas Līgatnes pagastā, netālu no Jaunķempju muižas. Baznīca  visiem ir atvērta dievkalpojumu laikā - svētdienās no plkst.11:00 līdz plkst. 14:00 . Pārējā laika posmā baznīca ir apskatāma no ārpuses. Novada iedzīvotājiem ,tūristiem un velobraucējiem būs pieejama informācija par šo vietu, kā arī  pēc pastaigas apkārtnē,  varēs apsēsties, atpūsties un padomāt  dzīvi un Dievu, vērot glezno ainavu. Ieguvēji  būs arī Līgatnes viesi, kam interesē kultūrvēsturiskie objekti.

Ik gadu notiek  divas sezonālas sabiedriskās brīvprātīgas talkas, lai  sakoptu un uzturētu baznīcas apkārtni.  Pagājušā vasarā pašu spēkiem tika atjaunots jumta seguma krāsojums, iepriekš  ar LEADER projektu un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu atjaunots torņa segums, lai  tādejādi celtni darītu pievilcīgāku, lai tā iekļautos apkārējā vidē,  lai vietējie lepotos ar sakoptu vietu.  

Īstenojot šo projektu, sakām paldies draudzes locekļiem un Līgatnes iedzīvotājiem : Rasmai Vanagai, Ārijam Skujiņam, Dacei Kalniņai, Ievai Zicmanei, Edgaram un Kārlim Vinķeļiem.

Sadarbojoties  Līgatnes  novada domei  un iedzīvotājiem radīta jauna  atpūtas vieta pie Ķempju baznīcas.

Biedrība „Ignatius”
  
Atbalsta Līgatnes novada dome un projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017”

      

Rudens talka

Publicēja 2017. gada 22. okt. 23:41Ainārs Rendors

Otrdien, 24. oktobrī, plkst. 11:00 sāksies Rudens talka.

Sakopsim dievnama apkārti, grābjot un sadedzinot nokritušās lapas..

Jāņem līdzi savus grābekļus un darba cimdus,

Pēc talkas - sadraudzība pie ugunskura.

Visi ir laipni aicināti!

P.S. Ja būs slikti laika apstākļi, talka tiks atcelta. Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā.

Pļaujas svētku dievkalpojums

Publicēja 2017. gada 26. sept. 13:08Ainārs Rendors

Svētdien, 1. oktobrī, plkst.11:00  notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. Draudzē viesosies un sprediķi teiks mācītājs Terijs E. Heizijs (Terry E. Hoese) no ASV. Viņš ir mūsu LELB partnerbaznīcas - Misūri Sinodes luterāņu Baznīcas mācītājs. Mācītājs Heizijs regulāri viesojas Latvijā, lasīdams lekcijas mācītājiem un draudžu darbiniekiem, kā arī sprediķodams dievkalpojumos

Pēc dievkalpojuma būs sadraudzība, kuras laikā būs iespēja parunāt ar viesi.

Tulkos draudzes mācītājs Ainārs Rendors.

Visi mīļi aicināti!

Pateiksimies Dievam par lauku augļiem un visām Viņa svētībām.
 

''Kamēr būs dienas virs zemes, 
nemitēsies sēšana un pļaušana,
aukstums un karstums,
vasara un ziema,
diena un nakts'' 

(1.Mozus 8:22)Mācītājs Terijs E. Heizijs kopā ar arhibīskapu Jāni Vanagu.

Dzīves labirints

Publicēja 2017. gada 25. sept. 12:04Ainārs Rendors

Labirintu pie Ķempju baznīcas varēs izstaigāt līdz 8. oktobrim (ieskaitot). Pēc tam tas tiks demontēts un pārvests uz nākamo vietu.

Atrod īsto ceļu, kas ved uz galamērķi!

3. septembrī - ceļotāju dievkalpojums ar labirintu

Publicēja 2017. gada 26. aug. 11:13Ainārs Rendors

3. septembrī, plkst. 11:00 notiks ikgadējais Vidzemes tūrisma aģentūras Balt-Go ceļotāju dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma varēs izstaigāt baznīcas pagalmā uzstādīto labirintu, mēģinot atrast īsto ceļu, kas ved uz galamērķi.

Aģentūras Balt-Go vadītāja Līga Pommere ir ilggadīga un aktīva Ķempju draudzes locekle.

Esiet sirsnībā gaidīti!
Papildus informācija: www.balt-go.lv
:
"Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi tas Kungs pašķir viņa gājumu."
(Sak. 16:9)


Draudzes ekskursija

Publicēja 2017. gada 27. jūl. 08:34Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 27. jūl. 10:45 ]

Svētdien, 30. jūlijā, pēc dievkalpojuma, notiks draudzes ekskursija uz vietu, kur reiz atradās vecā Ķempju baznīca. Tā ir apmēram 2 kilometru attālumā no mūsu dievnama atrašanās vietas.

Ķempju koka baznīca pirmoreiz minēta 1669.gadā, vēlāk 1798.gadā Siguldas draudzē kā Sv.Ignāta kapela.

1841. gada 14. septembrī tika iesvētīts jaunais mūra dievnams.

Visi mīļi aicināti. Bībeles stunda šajā svētdienā nenotiks.


1-10 of 128