Bez nosaukuma

Turpinās pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2019. gada 15. marts 05:35Edgars Graudiņš   [ atjaunināts 2019. gada 15. marts 05:36 ]

Ķempju draudzē turpinās pieteikšanās iesvētes mācībai. 
Kristību un iesvētes dievkalpojums ir plānots Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: edgars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla

Nebūs dievkalpojums 24.02.2018.

Publicēja 2019. gada 22. febr. 10:36Ķempju draudze   [ atjaunināja Ainārs Rendors 2019. gada 28. febr. 22:27 ]

Šo svētdien, 24. februārī, dievkalpojums nenotiks.

Tiekamies nākamajā svētdienā, 3. martā, plkst. 11:00, kad būs dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.


Lestadiāņu viesošanās Ķempju draudzē

Publicēja 2019. gada 24. janv. 12:09Ainārs Rendors

Mūsu lestadiāņu draugi no Somijas šajā svētdienā, 27. janvārī, viesosies Ķempju baznīcā kopīgā dievkalpojumā, kas sāksies 11:00.

Uzrunu teiks brāļi Raimo Airamo un Seppo Parviainens. Būs tulkojums no somu valodas.

Pēc dievkalpojuma būs sadraudzība.

Visi laipni aicināti.

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 29. dec. 23:38Ainārs Rendors

Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 17. februārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 9. jūnijā. Gaidot iesvētes mācības sākumu, kandidāti ir aicināti gūt priekšzināšanas, lasot literatūru, kas ir ieteikta šeit.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Kristus Baznīcas dāvātās svētības pilnā apmērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un Sv. Vakarēdiena.  Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. 

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi.  Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.


Ziemassvētku laika dievkalpojumi

Publicēja 2018. gada 24. dec. 03:04Ainārs Rendors

25. decembrī - Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

30. decembrī - svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums bez ērģeļu mūzikas.

Jaunā gada pirmajā svētdienā, 6. janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

Visi dievkalpojumi sākas 11:00 un ir ar Svēto Vakarēdienu.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgo dzīvību."
Jāņa evaņģēlijs, 3:16

Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 4. dec. 02:54Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2018. gada 24. dec. 02:34 ]

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 16:00

Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.


"Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs."

(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)Mirušo piemiņas diena

Publicēja 2018. gada 22. nov. 12:55Ainārs Rendors

Svētdien, 25. novembrī plkst. 11.00 notiks Mirušo piemiņas dienas jeb Mūžības svētdienas dievkalpojums, kurš būs ar ērģeļu mūziku.

Visi mīļi aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mirušos tuviniekus.

Šīs dienas vakars luteriskajā tradīcijā ir Svecīšu vakars, kad kapsētās cilvēki nāk iedegt sveces uz kapa kopiņām, tā pieminot  savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm,
jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums Ķempju baznīcā

Publicēja 2018. gada 5. nov. 01:16Ainārs Rendors

Svētdien, 18. novembrī plkst. 11.00 notiks Latvijas Republikas simtgades ekumēnisks valsts svētku dievkalpojums, kuru vadīs  Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks. 

Pie ērģelēm-  Ķempju baznīcas ērģelniece Olita Neimande.

Piedalīsies jauktais koris "Līgatne".

Visi laipni aicināti!

Aizlūgsim par savu valsti un tautu!

"Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu!"
(Ps. 33:12

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Pļaujas svētku dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 6. okt. 01:51Ainārs Rendors

Svētdien, 7. oktobrī, plkst.11:00  notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. Pateiksimies Dievam par lauku augļiem un visām Viņa svētībām.

Visi mīļi aicināti!

 

''Kamēr būs dienas virs zemes, 
nemitēsies sēšana un pļaušana,
aukstums un karstums,
vasara un ziema,
diena un nakts'' 

(1.Mozus 8:22)

Iecirkņa prāvesta viesošanās Ķempju draudzē

Publicēja 2018. gada 15. sept. 09:11Ainārs Rendors

Šo svētdien, 16. septembrī, Ķempju draudzē viesosies mūsu iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.

Prāvests vadīs svētdienas dievkalpojumu (sākums 11:00) un teiks sprediķi. Pēc dievkalpojuma notiks sadraudzība, kuras laikā būs iespēja runāt ar prāvestu.

Visi ir aicināti!

 

1-10 of 121