Draudzes mācītājs

       Mācītājs Ainārs Rendors

Dzimis 1969. gadā. Absolvējis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, iegūstot humanitāro zinātņu bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Iesvētīts evaņģēlista amatā 
2009. gada 26. augustā un kalpoja Saulkrastu-Pēterupes un Skultes draudzēs šo draudžu mācītāja  vadībā. 2011. gadā kļuva par Ikšķiles iecirkņa prāvesta rīcībā esošu evaņģēlistu.

2012. gada 2. decembrī tika nosūtīts kalpot Ķempju draudzē kā evaņģēlists – mācītāja pienākumu izpildītājs.

Ordinēts Rīgas Domā 2013. gada 22. decembrī un nosūtīts turpināt kalpošanu Ķempju draudzē. Sākumā kā palīgmācītājs, bet pēc krusta pasniegšanas 2017. gada 15. janvārī - kā mācītājs. 


Mobilā tālruņa numurs: 29115405 

E-pasta adrese: ainars@kempji.lv