Draudzes mācītājs

       Edvīns Rumjancevs

Kalpo Ķempju draudzē no 2019. gada 1. septembra. 


Mobilā tālruņa numurs: 29227236 

E-pasta adrese: wisent-76@inbox.lv