Draudzes mācītājs

       Evaņģēlists Edgars Graudiņš

Kalpo Ķempju draudzē no 2019. gada 3. marta. 


Mobilā tālruņa numurs: 27817494‬ 

E-pasta adrese: edgars@kempji.lv