Dievkalpojumi

Ķempju baznīcā

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā:

  • 11:00 Dievkalpojums ar mūziku
  • 11:00 Svētdienas skola.

Katra mēneša 2., 4. (un 5.) svētdienā:

  • 11:00 Dievkalpojums bez mūzikas
  • 12:00 Bībeles stunda.

Svētkos

  • Dievkalpojuma laiks tiek izsludināts atsevišķi. Sekojiet informācijai jaunumos un pasākumu kalendārā.

Ķempju baznīcā visi dievkalpojumi ir ar Sv. Vakarēdienu.

Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrā

Katra mēneša 1. svētdienā:

  • 14:00 Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

Katra mēneša 3. svētdienā:

  • 14:00 Dievkalpojums bez Sv. Vakarēdiena