Aktivitātes


  • Dievkalpojums ar mūziku katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst. 11.00
  • Visi dievkalpojumi ir ar Svēto Vakarēdienu
  • Draudzes evaņģēlists veic šādas kazuālijas: kristī un izvada mūžībā aizsauktos.
  • Draudzes evaņģēlists vada iesvētes un  laulību mācības.
  • Draudzē ir iespējams nākt uz pastorālām sarunām un grēksūdzi, iepriekš ar draudzes evaņģēlistu vienojoties par laiku.
  • Ja nepieciešams aizlūgt par slimniekiem vai cilvēkiem kādos piemeklējumos, kā arī, ja vēlaties pieminēt Dieva priekšā kādus mīļus cilvēkus, kuri ir aizsaukti mūžībā, tad pirms dievkalpojuma ir iespējams nodot šo savu lūgumu draudzes mācītājam (rakstiskā veidā).
  • Diakonijas darbs – draudzes locekļus, kuri ir vecuma nespēkā vai slimībā, draudzes mācītājs kopā ar draudzes locekļiem apmeklē mājās, iepriekš vienojoties par laiku.
  • Svētdienas skola – notiek paralēli dievkalpojumam.
  • Saimnieciskais darbs – baznīcas un tās apkārtnes sakopšana.