Aktivitātes


  • Dievkalpojums ar mūziku katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst. 11.00
  • Dievkalpojums bez mūzikas un Bībeles stunda katra mēneša otrajā, ceturtajā (un piektajā) svētdienā plkst. 11.00
  • Visi dievkalpojumi ir ar Svēto Vakarēdienu
  • Draudzes mācītājs veic šādas kazuālijas: kristī, iesvētī, laulā, un izvada mūžībā aizsauktos.
  • Draudzes mācītājs vada iesvētes un  laulību mācības.
  • Draudzē ir iespējams nākt uz pastorālām sarunām un grēksūdzi, iepriekš ar draudzes mācītāju vienojoties par laiku.
  • Ja nepieciešams aizlūgt par slimniekiem vai cilvēkiem kādos piemeklējumos, kā arī, ja vēlaties pieminēt Dieva priekšā kādus mīļus cilvēkus, kuri ir aizsaukti mūžībā, tad pirms dievkalpojuma ir iespējams nodot šo savu lūgumu draudzes mācītājam (rakstiskā veidā).
  • Diakonijas darbs – draudzes locekļus, kuri ir vecuma nespēkā vai slimībā, draudzes mācītājs kopā ar draudzes locekļiem apmeklē mājās, iepriekš vienojoties par laiku.
  • Svētdienas skola – notiek paralēli dievkalpojumam.
  • Saimnieciskais darbs – baznīcas un tās apkārtnes sakopšana.