Laulības

Lapa tiek izstrādāta
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas noteikumus par laulībām var izlasīt šeit: 

Lejupielādējams fails: Iesniegums laulību noslēgšanai.
Aizpildiet to elektroniski, izdrukājiet, parakstiet un nāciet uz sarunu ar draudzes mācītāju. 
ĉ
Ķempju draudze,
2014. gada 8. febr. 08:39