Iesvētības

Lapa tiek izstrādāta


Par iesvētes mācības kursu Ķempju draudzē var izlasīt šeit:

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas noteikumus par iesvētībām var izlasīt šeit:

Pievienotie faili: iesvētību iesniegums; pieaugušā kristību un iesvētību iesniegums; jaunā draudzes locekļa reģistrācijas anketa
ĉ
Ainārs Rendors,
2015. gada 20. maijs 06:22
ĉ
Ainārs Rendors,
2015. gada 20. maijs 06:23
ĉ
Ainārs Rendors,
2015. gada 20. maijs 06:24